چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
اولویت‌ها‌ی پژوهشی سال 1396
  • زمین شناسی و معدن
  • فرآوری
  • گندله، احیا و فولاد
  • آب و محیط زیست
  • توسعه و فن‌آوری
  • سیستم‌ها و مدیریت

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

 تعيين سيستم بهينه استخراج روباز ذخيره شرقي معدن

امور معدن

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

تعيين ارتفاع بهينه پله هاي معدن با رويكرد افزايش ظرفيت ماشين آلات

امور معدن

دانشجويی

در حال دريافت پيشنهادنامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي و شبيه سازي نحوه جانمايي هيدروسيكلون بر عملكرد مدار نرم كني هماتيت

فرآوری

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

بررسي عملكرد و عيب يابي HPGR ابتداي مدار خط 5

فرآوری

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

3

بازرسي فني، عيب يابي و شبيه سازي مدار سنگ شكني خط 4 توليد كنسانتره

فرآوری

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

4

امکانسنجی استفاده از هیدروسیکلون جهت افزایش کارایی مدار بازیابی آب از باطله کارخانه های فرآوری گل گهر

پروژه بازيابي آب

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي علل افزايش دماي سايد وال هاي مربوط به پالت كار هاي كارخانه گندله سازي شماره 2

گندله سازی

موسساتي

در حال دريافت پيشنهاد نامه

2

بررسي و بهبود عملكرد گلوله هاي آسياب هاي كارخانه گندله سازي گل گهر سيرجان و ارائه پيشنهاد گلوله جديد

گندله سازی

موسساتي

در حال دريافت پيشنهاد نامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي اثر انفجارهاي معدني بر روي سطح آب پيزومترهاي معادن گل گهر

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

مطالعات هواشناسي و مدل سازي براي پيش بيني بلند مدت وضعيت بارش و آبخوان هاي گل گهر

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

3

ارزيابي بيلان بلند مدت هيدروژئولوژيكي بر روي آبخوان هاي گل گهر با سناريوي توسعه ي مصارف و آب خليج فارس

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

4

بررسي پارامترهاي موثر بر ارزش گذاري اقتصادي آب مصرفي گل گهر در بازار آب

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

5

 بررسی تاثیر امواج الكترومغناطیس با فركانس بی نهایت كم (ELF) بر پرسنل شاغل در پستهاي برق فشار قوي شركت معدني و صنعتي گل گهر

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

6

ارزیابی محیط زیستی چرخه حیات محصول گندله شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

مديريت ايمني،بهداشت و محيط زيست

موسساتي

در حال دريافت پيشنهادنامه

7

تعیین بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار در بین كاركنان شاغل در شركت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان

مديريت ايمني، بهداشت و محيطزيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

8

بررسی ارتباط بین آلودگی صوتی با وضعیت افت شنوایی كاركنان در كارخانه تغلیظ

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

9

محاسبه هزينه و سود ايمني

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

10

شناسايي منابع اصلي صدا و ارائه راههاي كنترلي در كارخانه گندله سازي 1

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

موسساتي

در حال دريافت پيشنهادنامه

11

بررسي علل افزايش آنزيم هاي كبدي موارد كبد چرب در پرسنل گل گهر

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

موسساتي

در حال دريافت پيشنهادنامه

12

بررسي ميزان دانش و رعايت ارگونومي و اثرات آن بر سلامت پرسنل

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

موسساتي

در حال دريافت پيشنهادنامه


ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد فيلترهاي الكترو استاتيكي كارخانه تغليظ و تعيين شرايط بهينه عملكرد آنها

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

بررسي و امكان سنجي پروژه حذف كولينگ تاور گندله سازي 1 و جايگزيني Air Cooler و در صورت امكان ارائه طرح بيسيك و ديتايل

گندله سازي

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

3

تهيه فرمولي جامع جهت تعيين نرخ سايش در تجهيزات و قطعات مختلف مورد استفاده به منظور انتقال كنستانتره و مواد ريز دانه

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

4

تهيه نرم افزار تخصصي محاسبات حجم غبار توليدي تجهيزات معدني گل گهر بر اساس استاندارد هاي حوزه غبار و آلودگي از جمله استاندارد ACGIH

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

5

تهيه نرم افزار تخصصي جهت سايزينگ خطوط لوله انتقال اسلاري و انتخاب پمپ مناسب، متناسب با شرايط بهره برداري مجتمع گل گهر

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

6

بررسي سايش ميخچه هاي HPGR هاي مجتمع گل گهر و ارائه راهکار جهت افزايش عمر در طول دوره بهره برداري آنها

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

7

بررسي جنس لاينرهاي آسياي گلوله اي كارخانه خط چهار و آسياهاي تر مجموعه فرآوري جهت افزايش عمر آنها با حفظ پارامترهاي كيفي محصول خروجي

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

8

بررسي تاثير آب شور استفاده شده در فرآيند، بر خوردگي تجهيزات كارخانه مگنتيت و ارائه راهكار جهت كاهش خوردگي تجهيزات

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

9

تغيير طراحي دبل پندليوم فلپ هاي (دريچه دو زمانه) ويند باکس 1 و 2 و سيل باکس1 و 2 كارخانه گندله سازي

گندله سازي

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

10

بررسي دلايل سايش زياد ايمپلر فن 34 كارخانه گندله سازي و ارائه راه حل مناسب جهت افزايش طول عمر

گندله سازي

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

ارائه مدلي جهت طراحي سيستم كارراهه شغلي كاركنان شركت گل گهر

توسعه منابع انساني

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

طراحي و توسعه مدل فرهنگ كار در شركت هاي سنگ آهن ايران

پژوهشكده

داخلي

...............

3

طراحي مدلي جهت مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

توسعه منابع انساني

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه