سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
اولویت‌ها‌ی پژوهشی سال 1396
  • زمین شناسی و معدن
  • فرآوری
  • گندله، احیا و فولاد
  • آب و محیط زیست
  • توسعه و فن‌آوری
  • سیستم‌ها و مدیریت

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

 تعيين سيستم بهينه استخراج روباز ذخيره شرقي معدن

با توجه به اينكه ذخيره شرقي معدن در عمق بيشتري نسبت به ذخيره فعلي قراردارد و همچنين با فرض اينكه امكان استخراج اين ذخيره به روش زير زميني منتفي مي باشد، جهت كاهش هزينه هاي عملياتي روش هاي ممكن استخراج اين ذخيره اعم از اكسكاواتور چرخشي و سنگ شكن درون پيتي و ... از لحاظ فني بايستي با روش فعلي و رايج معدن (شاول-تراك) مقايسه و در نهايت روش هاي ممكن را از لحاظ اقتصادي بايستي مورد مطالعه اقتصادي قرارداد.

امور معدن

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

تعيين ارتفاع بهينه پله هاي معدن با رويكرد افزايش ظرفيت ماشين آلات

امور معدن

دانشجويی

در حال دريافت پيشنهادنامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي و شبيه سازي نحوه جانمايي هيدروسيكلون بر عملكرد مدار نرم كني هماتيت

فرآوری

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

بررسي عملكرد و عيب يابي HPGR ابتداي مدار خط 5

فرآوری

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

3

بازرسي فني، عيب يابي و شبيه سازي مدار سنگ شكني خط 4 توليد كنسانتره

فرآوری

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي علل افزايش دماي سايد وال هاي مربوط به پالت كار هاي كارخانه گندله سازي شماره 2

گندله سازی

موسساتي

در حال دريافت پيشنهاد نامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي اثر انفجارهاي معدني بر روي سطح آب پيزومترهاي معادن گل گهر

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

مطالعات هواشناسي و مدل سازي براي پيش بيني بلند مدت وضعيت بارش و آبخوان هاي گل گهر

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

3

ارزيابي بيلان بلند مدت هيدروژئولوژيكي بر روي آبخوان هاي گل گهر با سناريوي توسعه ي مصارف و آب خليج فارس

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

4

بررسي پارامترهاي موثر بر ارزش گذاري اقتصادي آب مصرفي گل گهر در بازار آب

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

5

 بررسی تاثیر امواج الكترومغناطیس با فركانس بی نهایت كم (ELF) بر پرسنل شاغل در پستهاي برق فشار قوي شركت معدني و صنعتي گل گهر

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

6

بررسی و كاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی با روش 6 سیگما

مديريت ايمني،بهداشت و محيط زيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

7

تعیین بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار در بین كاركنان شاغل در شركت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان

مديريت ايمني، بهداشت و محيطزيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

8

بررسی ارتباط بین آلودگی صوتی با وضعیت افت شنوایی كاركنان در كارخانه تغلیظ

مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

9

انجام آزمايشات زمين شناسي(هيدرولوژي و ژيو تكنيكي بر روي پساب خشك شده گل گهر به منظور يافتن موارد استفاده مهندسي از آن

مديريت انرژي

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

بررسي پارامترهاي موثر بر عملكرد فيلترهاي الكترو استاتيكي كارخانه تغليظ و تعيين شرايط بهينه عملكرد آنها

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

بررسي و امكان سنجي پروژه حذف كولينگ تاور گندله سازي 1 و جايگزيني Air Cooler و در صورت امكان ارائه طرح بيسيك و ديتايل

گندله سازي

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

3

تهيه فرمولي جامع جهت تعيين نرخ سايش در تجهيزات و قطعات مختلف مورد استفاده به منظور انتقال كنستانتره و مواد ريز دانه

فرآوري

دانشجويي

در حال دريافت پيشنهادنامه

ردیف

موضوع پروژه (برای مشاهده جزئیات روی عناوین کلیک کنید)

واحد بهره‌بردار

نحوه اجرا

وضعیت

1

ارائه مدلي جهت طراحي سيستم كارراهه شغلي كاركنان شركت گل گهر

توسعه منابع انساني

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

2

طراحي مدلي جهت مدیریت عملکرد بر اساس توافقنامه عملکردی

توسعه منابع انساني

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

3

استقرار سامانه‌ی مدیریت ایمنی مبتنی بر رفتار با استفاده از رویکردهای ایمنی مبتنی بر رفتار (BBS) وABCO در سیستم مدیریت ایمنی: مطالعه‌ی موردی در شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر

مديريت ايمني ، بهداشت و محيط زيست

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه

4

ارزیابی ریسک پروژه بازیابی آب از باطله گل گهر

مديريت پروژه بازيابي آب

دانشجویی

در حال دريافت پيشنهادنامه