دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
مقالات موجود در فصل‌نامه پژوهشگر شماره چهارده
 بخش زمين‌شناسی و معدن
 بخش فرآوری
 بخش گندله، احيا و فولادسازی
 بخش توسعه و فن‌آوری
 بخش سيستم‌ها و مديريت