دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸
مقالات موجود در فصل نامه شماره هشت پژوهشگر
 بخش زمین شناسی و معدن 
 بخش فرآوری
 بخش گندله، احیاء و فولادسازی 
 بخش آب و محیط زیست
 بخش سیستم ها و مدیریت